Define your top navigation in Apperance > Menus

06260

Det siste vi vil bekymre oss om, er luften vi puster inn. I dag er det ikke ensbetydende med å gå på kompromiss med kvaliteten når vi holder utslippene og støvpartiklene nede på et minimum.

Lave utslipp – gir bedre inneklima

Utslipp er kjemikalier som slippes ut i inneklimaet gjennom fordampning. Ved høye nivåer, kan de utgjøre en potensiell helserisiko. Vi arbeider hardt for å sikre at produktene våre inneholder lave utslippsnivåer, og vi kan levere de fleste av våre produkter for gulv med EC1 eller M1 godkjenning.

Casco Schönox Norway AS

Er en del i Sika-konsernet, som er en verdensomspennende virksomhet innenfor spesialkjemi. Casco Schönox leverer et bredt sortiment innenfor byggevaresektoren, men med et sterkt fokus på produkter mot den profesjonelle håndverker. Med våre to merkevarer legger vi stor vekt på å tilby komplette løsninger spesielt for gulvhåndverkeren.

KONTAKTINFORMASJON

  
Casco Schönox Norway AS
Sanitetsveien 1
Postboks 71
2026 SKJETTEN
  
Organisasjonsnr.
 
67 06 10 90

EMICODE – EC1 og EC1-plus

En kvalitetskontroll utviklet av den tyske foreningen GEV – forening for kontroll av utslipp i produkter for gulvinstallasjoner. EC1 og EC1-plus står for lavt utslippmateriale, der EC1-plus har det minste utslippet.

M1

Et klassifikasjonssystem hvis mål er å fremme utviklingen og bruken av byggematerialer med lavt utslipp.

Systemet oppgir utslippskrav for materialer som brukes i normale arbeidsområder og boliger i forbindelse til godt inneklima. M1 står for lavt utslipp.

Det er ingen sertifikater registrert

Produktkatalogen er under oppbygning

Det er ingen videoer fra denne leverandøren

Her ser du leverandørens fordeler

Bli Mal Proff kunde idag
×
×
Mal Proff Coatings