Define your top navigation in Apperance > Menus

06260

Mal Proff Coatings: Kompositt blir et viktig produkt

– Jeg er helt sikker på at kompositt vil bli et viktig arbeidsområde for oss framover. Her er markedet stort, og ved at vi har den bredden i kompetanse som Mal Proff Coatings har, sammen med spisskompetanse innenfor komposittområdet, vil vi kunne serve et bredt spekter av kunder.

Trond Schei Hansen er fortsatt relativt nyansatt, og er full av pågangsmot innenfor dette nye fagfeltet som Mal Proff Coatings er blitt en del av. Ikke bare deltok man aktivt på den bredt anlagte messen Nor-Fishing som nylig gikk av stabelen, men man har også satset svært aktivt mot det eksisterende komposittmarkedet.

Screen Shot 2014-10-24 at 4.06.12 PMSterke kunder

Hva satser dere spesielt på nå i oppstarten?
– Vi har blinket oss ut 3 forskjellige områder som vi har mest tro på: Det første og kanskje største foreløpig, er så klart båtproduksjon. Her har vi en god kunde i Selfa Artic, som jo er en meget kjent båtbygger. Det er veldig positivt at vi har leverandører som Gazechim Composites, fordi det gjør at vi også innen komposittmarkedet har leverandører som er de beste innen sitt fagfelt, forklarer Schei Hansen. Han vektlegger imidlertid videre at båtbygging avgjort ikke er det eneste markedssegmentet: – Vi har flere satsingsområder, der vi allerede er inne med betydelige leveranser. En av dem er tankproduksjon og oppdrettskar, der vi leverer til flere av produsentene. Men kanskje det mest spennende markedet framover, vil jeg tro vil være offshore, der vi blant flere andre er i inngrep med Baro Mekaniske, og der vi stadig utvider vårt kontaktnett. Så det er store og veldig godt etablerte kunder vi har innenfor disse feltene, og som det vil bli veldig spennende å jobbe med framover, slår han fast.

Bredt spekter

– Vil dere levere råvarer både til extrudere, sprøytestøping og andre sider av plastindustrien?
– Ja, vi tar sikte på å ha en stor bredde i det vi tilbyr. Allerede nå har vi som nevnt knyttet til oss noen av de beste leverandørene innenfor plast og kompositt-bransjen, og vi kommer til å satse ytterligere på dette arbeidet framover. Derfor tror jeg vi kan si at vi vil kunne levere det meste som plastbransjen etterspør innenfor dette feltet. Men det er også et spørsmål om etterspørsel, for vi kommer til å fokusere på de varene folk vil ha og har behov for, så det er absolutt viktig at vi får gode tilbakemeldinger fra markedet, slik at vi kan tilpasse oss og forme våre leveranser til å være akkurat det bransjen trenger. Vi kommer nok til å være svært lydhøre, og hører gjerne fra bedrifter som måtte ha behov for kompositt-produkter som vi kanskje ikke leverer per i dag. Vi har som sagt knyttet til oss et bredt nettverk av leverandører allerede, og skal i prinsippet kunne dekke alle behov bransjen skulle kunne ha, smiler han.
– Er ikke dette ganske langt unna den kjernevirksomheten Mal Proff har hatt?
– Nå kjenner jeg best Mal Proff Coatings, som jeg jobber med. Men generelt har jeg lyst til å si at dette overhode ikke føles som noe «far-fetched» i det hele tatt. Tvert imot er det snakk om produkter som inngår i produksjon og delvis overflatebehandling, som jo Mal Proff er godt kjent for. Kanskje går man med dette ett skritt nærmere produserende industri enn man har vært til nå, men likevel vil jeg jo mene at man er i et marked og et miljø som er godt kjent for Mal Proff Coatings fra før, nemlig det maritime. Og det er viktig å ha klart for seg at arbeidet med disse markedene vil være godt innenfor miljøet vi allerede er en del av, slår han fast.

Bredt spekter

– Plastindustrien bruker jo et bredt spekter produkter. Er det ikke lett å gå litt i surr i alle de forskjellige tilsetningsstoffene?
– Vel, malerne har en bred kompetanse på en rekke stoffer som de lærer om i løpet av sin tid fram mot svennebrevet. Likeledes har folk innenfor coatings-segmentet meget tung kompetanse for å kunne rådgi dem som skal bruke de forskjelligste produkter. Og når det gjelder kompositt, er det akkurat det samme: Vi har knyttet til oss en rekke leverandører som vi kommer til å trekke på når det gjelder eventuelle «vanskelige» spørsmål fra industrien. Hos oss i Mal Proff Coatings har vi så klart bygget opp en egen kompetanse innenfor kompositt, men det er en stor trygghet i å ha med oss så solide leverandører som vi har. Det bærer bud om en både langsiktig og trygg leveranse til kundene våre, der vi skal sørge for en meget god oppfølging som gjør dem enda mer konkurransedyktige innenfor sin bransje, sier han til slutt.


Les artiklen i Proff Magasinet (side 44-45) – Klikk her

Bli Mal Proff kunde idag
×
×
Mal Proff Coatings