Define your top navigation in Apperance > Menus

06260

PPG vil være tett på kundene

-Vi skal lære folk å kjenne – og la dem bli kjent med oss. Derfor er vi nå ute i alle Mal Proff-sentrene, slik at vi kan snakke med folk, og presentere oss. Og vi vil gjerne vise fram det vi står for. Aller helst vil vi bringe nye kunder til Mal Proff.

Screen Shot 2014-10-21 at 7.45.45 PM

Steen Niemann Madsen er salgsog marketingsdirektør for PPG, og har til daglig sitt tilholdssted i PPGs fabrikk i Søborg et lite stykke utenfor København. Fra moderne og tidsriktige lokaler styrer han markedsaktivitetene til PPG i Norden. Han forteller at det nylig er investert betydelige summer i produksjonsanlegget, slik at man kunne bli enda mer effektive og oppdatert på dette området enn man allerede var.

TENKER FREMOVER
-Når vi nå har inngått et samarbeide med Mal Proff, så tenker vi langsiktig og fremtidsrettet, slik vi alltid gjør. Det er derfor jeg sier at den første oppgaven vår er å bli kjent med folk, søke kontakt med nye kunder og forsøke å trekke dem inn i Mal Proff-butikkene for å handle. Vi vet at dette vil være et litt lengre lerret å bleke, men når vi går inn i det norske markedet, så gjør vi det for å bli. Det betyr at ikke bare kan Mal Proff og deres kunder stole på oss, men vi skal bidra så godt det lar seg gjøre med å rekruttere nye kunder til Mal Proffsystemet. Dette skal vi blant annet gjøre ved å være til stede i malernes hverdag. For det er når man er der ute, sammen med dem, at man virkelig kan komme med innspill som gjør den enkelte kundes hverdag enklere og bedre. Og gjør vi det, vil hver enkelt bli klar over hvilke ressurser vi sitter på, gjennom de varelinjene vi representerer. At vi også har den tekniske support og den ekspertise som skal til for å gi råd til den enkelte kunde, sier seg nesten selv. Det viktigste er som sagt at vi kommer nærmere hverandre, og kan få på plass den kjennskapen som skal til for at vi skal kunne jobbe smartere og bedre sammen.

Screen Shot 2014-10-21 at 7.49.43 PM

-Hvor stor er PPG-fabrikken?
-Når det gjelder maling, så produserer vi vel rundt 16-17 millioner liter hvert år.
-Men ikke alt dette skal til Norge? -Haha, gjerne det, men slik blir det nok ikke med det første. Vi har en meget god markedsandel her i Danmark, samt at vi også er til stede i det svenske markedet, så en del av malingen skal nok dit.

DISTRIBUSJON
-Men bevares, vi tar gjerne imot større ordre til Norge, vi. En av de sterkeste sidene våre, er jo nettopp distribusjon. Vi produserer maling nær de markedene der den skal anvendes, og kan altså nå distribuere selv større ordre via Mal Proff sitt lager på Kløfta til hele Norge med en hurtighet som nok vil kunne komme til å forbløffe de fleste. Ingen vil i praksis merke at vi ikke produserer malingen i nabobyen deres. Vi har forstått at vi må være nær markedene, og det har også en operasjonell side. Nå er vi jo også blitt brufaste med Sverige, og det har skapt ytterligere muligheter for oss. Så for oss er det ingen utfordring selv med større ordre å være på plass med vareleveringene innenfor de tidsfrister som måtte gjelde, slår han fast.

-Så her kan den enkelte malingskunde få det han er vant med- slik han eller hun er vant til?
-Akkurat! Men det er viktig at vi får denne informasjonen fram også utenfor Mal Proff-systemet, for vi er som sagt opptatt av at vi skal kunne nå ut til kunder som Mal Proff ikke har i dag, og bidra til at de heretter blir kunder hos Mal Proff. Det er jo spennende tider vi er inne i, og PPG ser virkelig fram til å jobbe enda tettere med mine norske venner i Mal Proff. Akkurat nå holder vi på å bygge opp en slagkraftig salgsorganisasjon i Norge for å støtte opp om Mal Proff sitt arbeide, men også for å rekke enda lenger ut i markedet, slik at vi som sagt kan bidra på vår måte til å trekke kunder inn i Mal Proffutsalgene, forteller Madsen.

SPESIALTILPASNINGER
-Vi kan også tilby spesialproduksjoner på litt større prosjekter, slik at den enkelte kan få spesialprodusert maling gjennom Mal Proffsystemet. Vi kan kjøre egne kundtilpassede batcher helt ned i små størrelser, så her er det bare å kaste seg frampå med de bestillinger som måtte trengs, frister han. For det er nettopp gjennom å vise seg som en samarbeidspartner man kan stole på, og ikke minst ved å ha en nærhet til markedet som mange savner at vi skal vinne kundene sammen med Mal Proff. De som allerede kjenner oss, vet at vi leverer kvalitetsmalinger som kan konkurrere – både i det norske markedet og ellers. Derfor går vår hovedoppgave nå – slik jeg ser det – ut på å gå ut i markedet og fortelle enda flere om oss. Gjennom Mal Proff skal vi møte eksterne konkurrenter med bred informasjon og opplysninger om et sett med malinger som vil være en styrke for den enkelte håndverker. Og da er det vårt håp at mange vil søke samarbeidet gjennom Mal Proffbutikkene, slik at vi alle kan se fremtiden enda lysere i møte, filosoferer Madsen, før han avbryter seg selv: Men vil dere ikke bli med inn i fabrikken? Vers´go stig innenfor!

8

 

Les artiklen i Proff Magasinet (side 60-63) – Klikk her

Bli Mal Proff kunde idag
×
×
Mal Proff Coatings