Define your top navigation in Apperance > Menus

06260

RBI Interiør er en inspirerende leverandør av smarte interiørprodukter. Smarte interiørprodukter er produkter som gir kunden opplagte fordeler i form av utforming og kvalitet. Ikke sære nisjeprodukter, men flate og smarte produkter for gulv, vegg og tak.

RBI Interiør AS

Vår hoveddistribusjon ligger på Ringvoll, sentralt i Østfold. Herfra betjenter vi kunder i Norge, Sverige og Danmark. Nærmere 50.000 paller går gjennom vår distribusjon årlig. Vi er totalt ca. 50 ansatte fordelt på logistikk, økonomi, kundesenter, IT, salg og marked. Kundesenteret på Ringvoll betjener kunder fra Norge og Sverige.

Våre kunder er forhandlere innenfor byggevare- og farge/interiørprodukter. Sammen med våre forhandlere har vi opparbeidet store markedsandeler på gulv- og panelprodukter. RBI Interiør er Norges største leverandør av harde gulv (laminat og parkett) og hvert 6 parkett og laminatgulv som legges hvert år kommer fra oss. Panelproduktene, Smartpanel, kommer fra egne produksjonsenheter og distribueres av RBI Interiør til byggevarehandelen i Norge og Sverige fra vårt lager på Ringvoll.

KONTAKTINFORMASJON

  
RBI Interiør AS 
Skjelfossveien 30
1827 Hobøl
  
Organisasjonsnr.
 
69 92 19 20

Grønt Punkt

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje, og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Som medlem av Grønt Punkt deltar man aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Det er ingen sertifikater registrert

Produktkatalogen er under oppbygning

Det er ingen videoer fra denne leverandøren

Her ser du leverandørens fordeler

Bli Mal Proff kunde idag
×
×
Mal Proff Coatings