Define your top navigation in Apperance > Menus

06260

Reportasje: Nattjobb gjennom lange tuneller

Det er natt. Eller i alle fall sein kveld. Svært få malere er i nærheten av å tenke på jobben akkurat nå. Men i mørket utenfor en av Trondheims veitunneler er det hektisk aktivitet. Tunnelen skal males, og malermester Jan Erik Bergsmyr og hans folk gjør seg klar for nattens innsats.

Denne gangen er det Helltunnelen som skal sprøytemales, og formidable 43.000 kva. går unna på to netter. For å kunne få til dette, måtte Bergsmyr lage seg spesialutstyr, slik at man kunne dekke det riktige antall kvadratmeter i riktig høyde. Dermed ble Bergsmyr Malerservice fra Melhus i Sør Trøndelag en ekspertbedrift på tunnelmaling.

Satser videre
– Er dette første gangen dere har slike jobber, Jan Erik Bergsmyr?
– Neida, vi har gjort et par liknende jobber for Vegvesenet tidligere, og dermed kom vi også i betraktning for denne jobben. Når man først har gjort dette en gang, og eksperimentert seg fram til et utstyr som fungerer, er det greie jobber. Dessuten har jeg flinke folk med meg, så fremdriften er upåklagelig. Faktisk håper vi på å kunne sikre oss flere slike jobber, om Vegvesenet skulle få budsjetter til dette, og bestemme seg for fremtidige prosjekter av samme kategori, sier han.

– Kommer dette til å bli et stort satsingsområde for dere?
– Nåja, hvor stort det blir er som sagt avhengig av andre enn oss, så det får vi se på. Men vi begynner jo å få litt «tak» på disse jobbene synes vi. Det krever en viss planlegging og struktur, i tillegg til vår spesialutviklede «rigg». Her har vi fått på plass tilstrekkelig mange dyser til at vi kan utnytte pumpens kapasitet på en god måte.
–Hvor mye maling går med?
–Vi regner med å bruke om lag 12.000 liter av Jotuns Jotaproff 20.

–Innkjøpt via Mal Proff så klart?
–Vi er kunder hos Mal Proff ja. Det synes jeg er naturlig. Der handler vi kvalitetsvarer, og er sikre på god oppfølging. Nå er det ikke slik at vi kjøper rubbel og bit hos Mal Proff, men som sagt kjenner vi oss veldig hjemme der, slår han fast.

Screen Shot 2014-10-21 at 9.23.01 PMInnovative

Bergsmyr har bred spredning i kompetanse på karene han har med seg, fra durkdrevne malere til skole–elever. Her er det tydelig at man satser på fleksibel bemanning, alt etter hvilke arbeidsoppgaver som skal løses?
– Vi har noen hjelpearbeidere, ja. Vi er tre malermestere hvorav en er ingeniør, fem har fagbrev og to er læregutter. Men vi har også noen hjelpearbeidere ved behov. Det er jo ikke alle deler av jobben som krever tung malerkompetanse, men samtidig må vi sikre oss at ledelsen av det vi gjør er skikkelig, og at vi sikrer oss god kvalitet. For dette er svært viktige jobber for oss, jeg er opptatt av at vi skal kunne levere et resultat som vi kan være bekjent av – og som kundene våre blir fornøyd med.

– Er det viktig for malermesterbedriftene å være litt innovative i fremtiden, tror du?
– Kanskje det? Jeg vet ikke sikkert. I grunnen var det vel ikke akkurat innovasjon fra vår side som førte til at vi fikk den første jobben. Men når vi først fikk forespørselen, er det jo klart at vi måtte jobbe litt med oss selv for å få på plass en teknisk løsning som kunne hjelpe oss til å løse oppgavene på en god måte, slår han fast.

– Kommer dere til å lete etter andre typer utradisjonelle jobber også?
– Vel, vi gjør jo mest tradisjonelle malerjobber, da. Det er jo ikke slik at vi har sluttet med det vi kan kalle de «vanlige» malerjobbene, selv om vi har utviklet denne tunnel– løsningen. Og dessuten er det vel slik at mange malermesterbedrifter alltid er på jakt etter nye måter å utnytte den kompetansen som finnes i bedriften på. Jeg kjenner til mange kolleger med flinke folk, som samlet har en formidabel kompetanse.

– Men det er vel tradisjonelt sett også slik at man har spesialisert seg litt innen forskjellige genre?
– Joda, det stemmer nok. Ikke alltid ut fra en veldig bestemt strategi kanskje. Men det er jo helt korrekt at de forskjellige bedriftene ofte har endt opp med noen spesialiteter i tillegg til de tradisjonelle malerjobbene.

Mellomstor bedrift

– Er det slik at man må ha en viss størrelse på bedriften for å kunne finne slike løsninger som dere har gjort i tunnel-sammenheng?
– Mnei, det vil jeg ikke si. Vel, det er kanskje ikke noe som er så lett for en enmannsbedrift å gi seg i kast med. Men det er ikke bedriftens størrelse som er avgjørende for slike jobber. Det er heller evnen til å se mulighetene, og å sikre kvaliteten på de jobbene som utføres. Likevel kan jeg også tenke meg at det er en del bedrifter som hadde valgt vekk denne typen jobber på grunn av den ubekvemme arbeidstiden, sier han ettertenksomt. Bergsmyr ser på sin egen bedrift som mellomstor, og har ikke som et overordnet mål å vokse svært mye: – Vi har det veldig greit med den størrelsen vi har i dag, slår han fast.

Screen Shot 2014-10-21 at 9.23.35 PM

 

Les artiklen i Proff Magasinet (side 14-16) – Klikk her

Bli Mal Proff kunde idag
×
×
Mal Proff Coatings