Define your top navigation in Apperance > Menus

06260

Rolig og fremtidsrettet generalforsamling

Årets generalforsamling ble både en rolig og rask affære. Forhandlingene ble gjennomført på rekordtid, og den innlagte pausen var preget av samtaler om marked, fremtid og muligheter for konsernet. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble klappet igjennom.

Det var kanskje noen færre eiere enn vanlig som benket seg i en av møtesalene på Thon Hotell Opera denne formiddagen i april. Etter inntak av en bedre lunch var tilhørerne i godt lune når både konsernsjef Nils Sund, CFO Per Morten Christensen og ikke minst styreleder Grant T Larsen orienterte om de mange sidene ved driften.

ØKER
Budskapet var det samme fra samtlige: Til tross for et meget tøft marked har Malorama greid seg godt gjennom de siste 12 månedene, og har tatt markedsandeler i et fallende marked. Det betyr imidlertid ikke at man er uten utfordringer, kunne de tre herrene meddele i sine orienteringer: Men man har en meget god og høyt kvalifisert stab, med fremragende leverandører som leverer toppprodukter til markedet. Det betyr at Malorama gjennom sin etablerte posisjon i markedet vil styrke seg ytterligere i årene som ligger foran oss, var den omforente spådommen.

UTBYTTE
Eierne kunne glede seg over et langt større utbytte i år enn i fjor, basert på et overskudd i konsernet som var om lag som budsjettert. Neste år legges det opp til en ytterligere heving av overskuddet, noe som naturlig nok

 

9

også falt i god jord hos eierne. Dette kommer imidlertid ikke av seg selv: Man ser for seg ytterligere ett år med knallhardt arbeide i et tøft marked for å få dette til. Det vil være mange skjær i sjøen, og blant de mange faktorene som vil spille inn, nevnte flere en eventuell innføring av ROT-fradrag. Dette vil være helt essensielt for å få bukt med den svarte økonomien som er en fare for seriøst arbeidende håndverkere.

Screen Shot 2014-10-21 at 8.44.06 PM

ROT-FRADRAG
-Vi blir utkonkurrert av useriøse bedrifter fordi myndighetene ikke innser hvor viktig det er at man skjermer de seriøse aktørene mot dem som ønsker å drive useriøst. Vi ser at det private markedet nær sagt er forsvunnet, og det skyldes utelukkende at de som vil jobbe svart, tar dette markedet fra oss. Dette kommer til å bre seg også i det mer profesjonelle markedet om vi ikke bekjemper det, sa Kenneth Nilsen, som er blant dem som har stått i spissen for dette arbeidet, spesielt i Bergen. Han fikk støtte til dette både fra salen og fra talerstolen, og det ble understreket at man måtte stå sammen mot dette uvesenet som er i ferdet med å vokse fram. Seinere har avsløringer i pressen, blant annet i Dagbladet og Aftenposten, vist at denne spådommen allerede har slått til.

NYTT ST YRE
Som nevnt ble det nye styret klappet gjennom av generalforsamlingen, og det var da heller ikke store endringer som fant sted: Roald Yttervik hadde bedt om å tre ut av styret, og i hans sted ble Trond Inge Larsen fra Mandal valgt. Han har bakgrunn fra 10 års arbeide i Jernia i byen, og ble ansatt i Fargerike i 1994. Fem år senere overtok han butikken, og ble også medeier i Fargerike Teppekroa i 2006.

Det nye styret ble dermed:
Grant T Larsen (styreleder – gjenvalgt), John Arnfinn Sletten (gjenvalgt) Harald Tyrdal (gjenvalgt), Finn Grinvoll (ikke på valg), Marianne Ø. Ribe (ikke på valg), Ole Martin Utgård (ikke på valg) og altså den nyvalgte Trond Inge Larsen.

 

Les artiklen i Proff Magasinet (side 64-65) – Klikk her

Bli Mal Proff kunde idag
×
×
Mal Proff Coatings